This website is under construction - Deze website is in opbouw
Ce site est en construction - Diese Website ist im Aufbau.

Please return later. Schauen Sie bitte später nochmals an.  S'il vous plaît revenir plus tard.  Komt u straks nog eens terug


Webcam Webcam


Thunder radar blitzortung!


Rain radar rain snow radar


Besuchen Sie unsere anderen Wetter Stationen:

Template documentation
and downloads

And another site


Es liegt ein Kommunikationsproblem . Gehen Sie direkt zur Website Meteoalarm : www.meteoalarm.eu und überprüfen Sie die Wetterwarnungen..

Condition codes and description used in WXSIM data files

English
First column groups condition at highest level used in the scripts.
Column "condition" contains the text used in the two WX fields in latest.csv and the WEATHER field in lastret.txt
You will find a lot of "double" conditions which differ only in the last character. This is caused be the 1 character shorter description in lastret.txt as opposed to the WX descriptions in latest.csv
Column "text" contains the text used to translate the condition description to the correct language
Column "code' is used to determine the correct icon code of three digits.
  the group "sky" is used for the first digit,
  the precipitation is used for the last two digits
You can sort the table on column 2-4 by clicking in the heading. First click descending, second click ascending.

Nederlands
De eerste kolom bevat de naam van de hoogste groep waartoe deze conditie behoort
Kolom "condition" bevat de tekst uit de twee wx velden van latest.csv en uit weather van lastret.txt
Kolom "text" bevat de door ons gebruikte interne tekst om te vertalen naar de ingesteld "language"
Kolom "code" wordt gebruikt om de icoon-code (drie cijfers) van de weer conditie mee samen te stellen
  de group "sky" is het eerste cijfer,
  de neerslag e.d. het tweede en derde cijfer.
De tabel kan gesorteerd worden op de kolommen door te klikken op een kolomkop. Eerste klik sorteert aflopend, tweede klik oplopend.

group condition code  text
skySUNNYclear
skyCLEARclear
skyHAZY SUNsunny with haze
skyM.CLEAR100 clear mostly
skyFAIR100 clear mostly
skyCLR-FAIR100 clear mostly
skyM.SUNNY100 clear mostly
skyFAIR-P.C.200 cloudy partly
skyFAIR-P.C200 cloudy partly
skyP.CLOUDY200 cloudy partly
skyP.-M.CLDY300 cloudy mostly
skyP.-M.CLD300 cloudy mostly
skyM.CLOUDY300 cloudy mostly
skyM.C.-CLDY400 cloudy
skyM.C.-CLD400 cloudy
skyCLOUDY400 cloudy
skyDNS.OVCST400 overcast
skyDNS.OVCS400 overcast
drizzleCHNC. DRZL10 drizzle chance of
drizzleCHNC. DRZ10 drizzle chance of
rainCHNC. SHWR10 showers chance of
rainCHNC. SHW10 showers chance of
rainDRIZZLE10 drizzle
rainLIGHT RAIN10 rain light
rainLIGHT RAI10 rain light
drizzlePROB. DRZL10 drizzle probably
drizzlePROB. DRZ10 drizzle probably
rainPROB. SHWR10 showers probably
rainPROB. SHW10 showers probably
rainMOD. RAIN11 rain moderate
rainHEAVY RAIN12 rain heavy
rainHEAVY RAI12 rain heavy
rainCH. RN/SNW20 rain and or snow chance of
rainCH. RN/SN20 rain and or snow chance of
snowCH. SNW/RN20 snow and or rain chance of
snowCH. SNW/R20 snow and or rain chance of
snowCHNC. SNOW20 snow chance of
snowCHNC. SNO20 snow chance of
snowLIGHT SNOW20 snow light
snowLIGHT SNO20 snow light
rainLT. RN/SNW20 rain and or snow light
rainLT. RN/SN20 rain and or snow light
snowLT. SNW/RN20 snow and or rain light
snowLT. SNW/R20 snow and or rain light
rainPR. RN/SNW20 rain and or snow probably
rainPR. RN/SN20 rain and or snow probably
snowPR. SNW/RN20 snow and or rain probably
snowPR. SNW/R20 snow and or rain probably
snowPROB. SNOW20 snow probably
snowPROB. SNO20 snow probably
snowPROB.SNOW20 snow probably
snowMOD. SNOW31 snow moderate
snowSN. FLURRY30 snow flurries
snowSN. FLURR21 snow flurries
rainRAIN/SNOW31 rain and or snow
icySNOW/RAIN31 snow and or rain
snowHEAVY SNOW22 snow heavy
snowHEAVY SNO22 snow heavy
snowHVY.SNW/RN22 snow and or rain heavy
snowHVY.SNW/R22 snow and or rain heavy
rainHVY.RN/SNW22 rain and or snow heavy
rainHVY.RN/SN22 rain and or snow heavy
icyCH. FRZ.RN30 freezing rain chance of
icyCH. FRZ.R30 freezing rain chance of
icyCH. RN/SLT30 rain and or sleet chance of
icyCH. RN/SL30 rain and or sleet chance of
icyCH. SLT/FR30 sleet and or freezing rain chance of
icyCH. SLT/F30 sleet and or freezing rain chance of
icyCH.SLT/MIX30 sleet and or mix chance of
icyCH.SLT/MI30 sleet and or mix chance of
icyCH.SLT/SNW30 sleet and or snow chance of
icyCH.SLT/SN30 sleet and or snow chance of
icyCHNC.SLEET30 sleet chance of
icyCHNC.SLEE30 sleet chance of
icyFRZ. DRZL30 freezing drizzle
icyFRZ. RAIN30 freezing rain
icyICE STORM30 ice storm
icyLT. SLEET30 sleet light
icyLT.SLT/MIX30 sleet and or mixture light
icyLT.SLT/MI30 sleet and or mixture light
icyLT.SLT/SNW30 sleet and or snow light
icyLT.SLT/SN30 sleet and or snow light
icyPR. FRZ.RN30 freezing rain probably
icyPR. FRZ.R30 freezing rain probably
icyPR. RN/SLT30 rain and or sleet probably
icyPR. RN/SL30 rain and or sleet probably
icyPR.SLT/MIX30 sleet and or mixture probably
icyPR.SLT/MI30 sleet and or mixture probably
icyPR.SLT/SNW30 sleet and or snow probably
icyPR.SLT/SN30 sleet and or snow probably
icyPR. SLT/FR30 sleet and or freezing rain probably
icyPR. SLT/F30 sleet and or freezing rain probably
icyPROB.SLEET30 sleet probably
icyPROB.SLEE30 sleet probably
icyMOD. SLEET31 sleet moderate
icyMOD. SLEE31 sleet moderate
icyRAIN/SLEET31 rain and or sleet
icyRAIN/SLEE31 rain and or sleet
icySLEET/MIX31 sleet and or mixture
icySLEET/SNOW31 sleet and or snow
icySLEET/SNO31 sleet and or snow
icySLT/FRZ.RN31 sleet and or freezing rain
icySLT/FRZ.R31 sleet and or freezing rain
icyBLIZZARD32 snow and blizzards
icyHVY. SLEET32 sleet heavy
icyHVY. SLEE32 sleet heavy
icyHVY.SLT/MX32 sleet and or mix heavy
icyHVY.SLT/M32 sleet and or mix heavy
icyHVY.SLT/SN32 sleet and or mix heavy
icyHVY.SLT/S32 sleet and or mix heavy
fogLIGHT FOG50 fog light
fogMOD. FOG51 fog moderate
fogDENSE FOG52 fog dense
dewLIGHT DEW-1 dew light
dewMOD. DEW-1 dew moderate
dewHEAVY DEW-1 dew heavy
frostSCTD.FROST-1 frost scattered
frostSCTD.FROS-1 frost scattered
frostLT. FROST-1 frost light
frostMOD. FROST-1 frost moderate
frostMOD. FROS-1 frost moderate
frostHVY. FROST-1 frost heavy
frostHVY. FROS-1 frost heavy

Sie finden unser Wetter-Infos auch auf:


Het Weer Aktueel

European Weather Network

Weather Underground

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

Von uns verwendete Ausrüstung:


Wetterprogramm
Meteohub

WetterComputer
RaspberryPI

Meteohub

RaspberryPI